Dato Dag Tid Hjemmelag Bortelag Bane
05.05.2023 fredag 19.30 Biri/Redalen 2 Nybygda  Biri kunstgress
22.05.2023 mandag 19.00 Nybygda  Ringsaker 2 Nybygda stadion
26.05.2023 fredag 19.30 Nes  Nybygda  Stavsjø stadion
03.06.2023 lørdag 19.00 Nybygda  Moelven 2 Nybygda stadion
08.06.2023 torsdag 19.00 Brøttum  Nybygda  Tømmermyra
15.06.2023 torsdag 19.00 Nybygda  Biri/Redalen 2 Nybygda stadion
26.06.2023 mandag 19.30 Ringsaker 2 Nybygda  Gaupen kunstgress
10.08.2023 torsdag 19.00 Nybygda  Nes  Nybygda stadion
21.08.2023 mandag 19.00 Moelven 2 Nybygda  Moelv ipk 1
24.08.2023 torsdag 19.00 Nybygda  Brøttum  Nybygda stadion
01.09.2023 fredag 19.30 Biri/Redalen 2 Nybygda  Biri kunstgress
10.09.2023 søndag 15.00 Nybygda  Ringsaker 2 Nybygda stadion
14.09.2023 torsdag 19.30 Nes  Nybygda  Stavsjø stadion
23.09.2023 lørdag 15.00 Nybygda  Moelven 2 Nybygda stadion
30.09.2023 lørdag 15.00 Brøttum  Nybygda  Tømmermyra