Årsmøte Nybygda fotball 2020 – 25.02.20

Fotballgruppas årsmøte avholdes mandag 25.02.2020 kl. 18.30 i 2. etage på klubbhuset i Nybygda. Alle medlemmer i idrettslaget er velkommen og har stemmerett.

Foreløpig saksliste:
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av referent
– Årsmelding
– Presentasjon av regnskap 2019
– Forslag til budsjett
– Eventuelt innkomne forslag
– Valg av styre for 2020

Vel møtt!

Saker kan meldes til: andregislefoss@hotmail.com innen 18.02.2020. Merkes «sak til årsmøte»