Samarbeidsavtaler med Sport1 og Fønix – medlemsfordeler 2018.

Foran 2018-sesongen er Nybygda ILs samarbeidsavtaler med Fønix (Brumunddal) og Sport1 (Olerud og Brumunddal) fornyet.

Er du medlem i idrettslaget så benytt Sport1 (Brumunddal og Olerud), og husk å gi beskjed om at du er medlem av Nybygda IL. Avtalen er tosidig, du får rabatter fra 10 til 25 % på de fleste ordinære varer i butikken, mens Idrettslaget kan oppnå bonus utifra totalsalg.

Når det gjelder Fønix-avtalen så vil aktive medlemmer få rabattert medlemskap til kr 299,-/mnd. Støttemedlemmer får rabattert medlemskap til 419,-/mnd. Dette forutsetter binding i 12 mnd.  Ordinær pris på medlemskap er kr 519,-/mnd. For å få rabatten må du stå på ei liste som føres av representanter fra Idrettslaget. Dette er Andre Kristiansen (fotballgruppa), Geir Mauset (skigruppa) og Stein Rune Eriksen (hovedlaget).

 

Når det gjelder medlemskontingent i idrettslaget for 2018, så holdes denne uforandret fra i fjor. Enkeltmedlemskap kr. 400,- og familiemedlemskap kr 600,-. Vi planlegger å sende ut betalingsvarsel i løpet av første halvdel mars.For aktive medlemmer blir treningsavgift fastsatt og fakturert av hvert enkelt lag.

Vi sees på Tundraen!

Årsmøte 2018

Årsmøte i fotballgruppa ble avholdt 6 febr. Årsberetning og regnskap ble godkjent. Valget ga følgende sammensetning :

Leder: Andre Kristiansen

Nestleder : Todde Gustavsen

Sekretær : Sølvy Rodhe

Kasserer : Joakim Bjørnstad

St. medlem :  Åsmund Sørby Foshaug

St. medlem : Ann Merete Tøraasen

Varamedlem : Frode Mosether